Thông báo gỡ cặp LUNA/USDT của HĐ tiêu chuẩn & chuyên nghiệp
 Kính thưa quý khách: BingX sẽ tạm thời gỡ cặp LUNA/USDT của HĐ tiêu chuẩn và HĐ chuyên nghiệp vào 10:00 27/05/2022 (GMT+7) .Mong quý khách lượng thứ vì đã làm phiền.  Lưu ý: BingX sẽ ngừng cho đặt lệnh mới với cặp trên kể từ 10:00 27/05/2022 (GMT+7). Hệ...
0 Comments 0 Shares
Sponsored