Eimi Fukada là một cô nữ sinh đa tài đa sắc của trường trung học X khi luôn đạt thành tích tốt tại lớp học của mình, cô