Radonmätning flerbostadshus
Fastighetsägare bär ansvaret för att kontrollera radonhalten i inomhusluften enligt miljöbalken 26 kap. 19 §. För höga halter av radon kan vara skadligt och därför är det viktigt att utföra mätningar regelbundet. Fastighetsägare ska kontinuerligt planera och kontrollera sina fastigheter för att motverka och/eller...
0 Comments 0 Shares
Sponsored