Shtepi Ne Shitje
Ballarat Real Estate - Këshilla për të përgatitur shtëpinë tuaj ne shitje Disa hapa bazë për të përgatitur shtëpinë tuaj për shitje. Bëni një listë të çdo riparimi që duhet të bëhet, si p.sh. çezmat që pikojnë, bravat e thyera, pllakat e plasaritura dhe bëjini ato....
0 Comments 0 Shares
Sponsored