bạn sẽ ghép thứ của ngày mình chơi cùng với bạch thủ đang có.
  Cách tính này dễ dàng và được áp dụng trong dân gian.   Nhưng bản thân chúng ta thấy thì nó không có cơ sở cho mấy.Nhưng áp dụng đánh 3 càng thì trúng số cuối có khả năng nhiều. Bước 1: Tính bạch thủ lô bằng phương pháp bạn hay...
0 Comments 0 Shares
Sponsored