Số tiền còn dư lại sau một ngày (có thể là 3 tỷ) được dùng để xây dựng đất nước.
Xổ số kiến thiết là gì? Đặc điểm chung   Dù mang hình thức là gì, xổ số kiến thiết đều có mục đích nhằm giúp xây dựng đất nước. Và những ngày không phát đủ giải (ví dụ không có người trúng giải đặc biệt) thì toàn bộ tiền đều bỏ vào quỹ nhà...
0 Comments 0 Shares
Sponsored