BingX mở lại dịch vụ nạp rút Terra (LUNA) vào 06/06/2022
Kính gửi người dùng:   Mạng Terra 2.0 đã được hoàn tất, theo đó BingX đã mở lại dịch vụ nạp rút LUNA vào 06/06/2022.   Cảnh báo rủi ro: Giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số có đòn bẩy và rủi ro cao, có thể dẫn đến mất một phần hoặc toàn bộ số tiền...
0 Comments 0 Shares
Sponsored