BingX ra mắt chợ giao dịch mảnh NFT
Kính gửi người dùng: Chợ giao dịch mảnh NFT nay chính thức mở cửa!Sau khi huy động thành công vốn, BingX đã mua được MAYC #15186 và Otherdeed #99961 và tiến hành phát airdrop Otherdeed #14996 cho các chủ nhân nắm giữ MAYC. BingX nay chính thức hỗ trợ giao dịch mảnh NFT. Người nắm giữ mảnh một...
0 Comments 0 Shares
Sponsored