Thông báo ra mắt cặp HOT/USDT、OGN/USDT cho Hợp đồng tiêu chuẩn, Hợp đồng chuyên nghiệp BingX
Kính gửi người dùng:   BingX sẽ ra mắt các cặp giao dịch sau cho Hợp đồng tiêu chuẩn, Hợp đồng chuyên nghiệp: HOT(HOLO)/USDT、OGN/USDT Thời gian cụ thể: 15:00 24/05/2022 (GMT+7)   Nền tảng sẽ tiếp tục cập nhật và ra mắt các cặp mới, xin vui lòng đón chờ.   Lưu ý: 1. Nếu có điều chỉnh hạn mức tối đa...
0 Comments 0 Shares
Sponsored