Thông báo ra mắt cặp BTC/USDC cho Hợp đồng tiêu chuẩn BingX
Kính gửi người dùng:   BingX sẽ ra mắt cặp BTC/USDC cho Hợp đồng tiêu chuẩn 15:00 21/05/2022 (GMT+7)   Lưu ý: 1. Nếu có điều chỉnh hạn mức tối đa vị thế giữ một chiều, vui lòng dựa trên thông báo mới nhất làm chuẩn; 2. Đòn bẩy và hạn mức chịu ảnh hưởng bởi cấp độ rủi ro của người...
0 Comments 0 Shares
Sponsored