Evaluare casa - Acte evaluare imobil (apartament, casa, teren, spatiu comercial) ai nevoie pentru a le evalua si a primi consultanta. Raport impozitare.

Actele necesare pentru elaborarea unui raport de evaluare, evaluatorul are nevoie de copiile scanate și trimise prin email (evaluator.imob@gmail.com sau whatsapp 0740470069) ale următoarelor documente:
Actele necesare evaluării imobilului nerezidențial (comercial) în scopul realizării raportului de evaluare sunt:
Copie buletin/ Copie CUI

Extras carte funciară recent
Decizie de impunere recentă
Releveu/schiță din care reiese suprafața construită
Anexa nr. 1 (se va trimite de către evaluator) pentru completare și semnare

Terenuri
Acte evaluare imobil – necesare pentru evaluarea terenurilor

Act de proprietate
Extras de carte funciară pentru informare (vechime max. 3 luni)
Plan de încadrare în zonă ( scara 1:500), releveu
Certificat de urbanism (dacă există)
Copie carte de identitate client/ Copie Certificat de Înmatriculare

Please visit here:- https://evaluator-imobiliar.ro/acte-evaluare-imobil/


Contact us:

Call: +40740470069
Email: evaluator.imob@gmail.com