Kính thưa quý khách:

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng,  Bingx  dự kiến ​​sẽ ra mắt thêm 1 cặp mới vào chương trình thử nghiệm công khai (open beta) như sau:

  • Cặp mới: CAW

  • Dịch vụ giao dịch spot của cặp trên sẽ sẵn sàng ngay sau khi ra mắt,Chức năng nạp tiền đã được mở vào ngày 04/19

  • Dịch vụ rút tiền dự kiến ​​​​sẽ được mở vào ngày 04/21/2022, thời gian cụ thể tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Chúý:

1)Vui lòng lưu ý loại chain được BingX hỗ trợ khi thực hiện nạp rút, đề phòng tổn thất phát sinh không đáng có do không tương thích.

2)Các thông số liên quan đến hạn mức giao dịch spot sẽ được hệ thống tự động điều chỉnh dựa trên tình thịn ktr. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH 24/7 trực tuyến.

 

# Giới thiệu về cặp mới

  • Tên dự án:  CAW

  • Thời gian phát hành:14 thang 4 nom 2022

  • Tổng lượng phát hành:666,666,666,666,666

 

BingX có toàn quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thông báo này bất cứ khi nào vì lý do riêng mà không cần thông báo trước.

 

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số có đòn bẩy và rủi ro cao, có thể dẫn đến mất một phần hoặc toàn bộ số ợi tiền trong. Trước khi thực hiện giao dịch, nhà ầu tư cần ảm bảo đã hiểu rõ bản chất và quy tắc của giao dịch hợp ồng, ồng thời ưa ra quyết tài chính và khả năng chịu rủi ro.
 

Đội ngũ vận hành BingX

BTC  | ETH  | Dogecoin